Vibrationernes Mester
 
Calle gav mig mit metier som Seer. Han åbnede op for det, jeg havde liggende latent i min bevidsthed, men ikke vidste, hvordan jeg skulle bruge. Frem for alt lærte han mig at håndtere mine medfødte evner, så de svingede i takt med verden omkring mig og universet.

Det foregik på den måde, at han åbnede op for dem på under to minutter. Mine clairvoyante evner var medfødte, sagde han, men der var noget, som sad og blokerede. Det fjernede han som afslutningen på en timelang genfødsel, og ud kom jeg som en anden udgave af mig selv. Jeg havde fået lagt nye vibrationer ind i min bevidsthed og var et nyt menneske. Det som Calle kaldte for "Det Vingede Menneske". Et åndsbevidst menneske.

Det tog mig 10 år at lære at bruge mine evner som Seer på min måde. Som alle andre imiterede jeg min mester de første mange år. Det lærte jeg meget af, og jeg forstod hans verden bedre som følge af det. Men det var stadig ikke min måde at bruge mine evner på. Derfor forlod jeg i en årrække sporet og byggede et liv som iværksætter op. Det lærte jeg også meget af, men det var heller ikke min vej. Ikke som det eneste  ihvertfald. Det stod klart for mig, at jeg kun kunne bruge mig selv optimalt, hvis jeg tog udgangspunkt i at være Seer. Spørgsmålet var hvordan?

Calles metode

Da jeg mødte Calle i foråret 2006, roterede alt 180 grader for mig. Jeg havde en baggrund som journalist og var forklaringsmenneske, men Calle lærte mig at anskue livet fra en spirituel synsvinkel. 

Forklaringerne er fine nok, sagde han, men først kommer den åndelige indsigt i form af det, du ser. Det er tankeformer, som kommer udefra. De tilhører ikke dig, før de bliver absorberet af din intuition, som er det næste trin. Derfra breder din intuitive indsigt sig i din fysiske krop som en vibration, som du kan mærke værdien af med det samme. Det er gennem denne følelse, du mærker, om noget er sandt, og det er derfor følelserne er vigtige at navigere efter. Først til sidst, og ofte lang tid efter, kommer rationalet og alle forklaringerne på banen. Det er det mentale plans behov for at forstå tingene intellektuelt, og det er en rigtig god ting. Men hvis du starter dér, kommer du aldrig videre, for det mentale plan vil altid fange dig i en intellektuel labyrint. 

Som spirituel mester gik Calle sin helt egen vej. Gjorde tingene på sin egen måde og bøjede konventionerne til fordel for at skabe resultaterne. Dog hele tiden i overensstemmelse med universet. Det lagde han meget vægt på. Han havde sat sig fri af de traditionelle spirituelle veje og brugte sine evner som Seer for at opnå de vibrationstilstande, der var nødvendige for at transformere tingene. Eksempelvis når han behandlede.

Jeg var vidne til en del af hans behandlinger, og han lod mig også selv prøve det på udvalgte personer, mens han vejledte mig i metoden. Det var meget simpelt og direkte og altid muntert. Altid fornøjeligt og legende. Det var netop nøglen til hans metode. Humor. 

"Nøglen til universet er humor, knægt!" sagde han. Det var det første, jeg lærte af Calle og det bedste råd, jeg nogensinde har fået. 

Potentialer og ord

Da jeg efter 10 års eksperimenteren med alle mulige tilgange til spiritualitet og videnskabelige forklaringer endelig var klar til at gå min egen vej som Seer, stod det klart, at det ikke var som behandler. Det fortalte Calle mig i øvrigt også. Jeg ville kunne det som følge af mine evner, men det var ikke sådan, jeg skulle bruge dem.

Min særlige superevne er at se skjulte potentialer og sætte ord på. Jeg kan formulere det, som endnu ikke findes og derfor ikke er synligt for andre. Det være sig i forhold til fremtiden, fortiden eller lige nu. Det være sig i forhold til det enkelte menneske eller en større gruppebevidsthed. Eller for den sags skyld en virksomhed. Jeg ser potentialer og sætter ord på dem. Så enkelt er det.

Ord er nøglen for mig som Seer. Såvel det talte som det skrevne ord. Noget Calle også fortalte mig.

Rollen som Seer

I det hele taget fortalte Calle mig temmelig meget omkring mig selv, og i takt med at årene er gået, står det klart for mig, hvor meget han rent faktisk så dengang, og hvor præcist det var. 

Han så eksempelvis at jeg ville vågne langsomt, fordi jeg havde været låst så længe. Men jeg skulle bare gå med det, som kom hele tiden, sagde han. Det har jeg gjort, og det har ført mig rundt i en stor cirkel, som ledte tilbage til mig selv og min rolle som Seer.

Kun gennem at stå fuldstændig rent i den rolle kan jeg skabe de ting, der skal skabes og knytte dem til noget større end mig selv. En erkendelse som Calle også nåede til i sin tid, og som fik ham til at skifte navn til Calle Montsegur. Et navn der siden er blevet en legende af mytisk karakter, og som bliver ved med at vokse i folks bevidsthed. 

I sidste ende var Calle et menneske, der sagde ja til at tjene noget større end ham selv ved hjælp af evner, som var medfødte. Han tog sin rolle som Seer fuldt og helt på sig og lod alt i sit liv udgå derfra.

Da det gik op for mig, at netop dét er formålet med medfødte evner, fulgte jeg hans eksempel. Jeg skiftede navn til Michell Léon Stjernberg (fra Mikkel Stjernberg) og tog den altafgørende udrensningsproces af den gamle version af mig, hvis vibration var for lav og for uharmonisk. 

I regi af mit nye navn og en højere og klarere vibration kunne jeg endelig gøre det, jeg kom for og tage fuldt og helt ansvar for min rolle som Seer.

Jeg er dybt taknemmelig for mødet med Calle og for alt, hvad han har givet mig i de 18 måneder, hvor jeg var under hans vinge. Han lærte mig at flyve på åndens vinger. Tak Calle.

Læs mere om min historie på mit website: https://michellleon.co

 
Calle Montsegur  |  Gothersgade 13, 3 sal  |  1123 - København  |  : +45 4098 9371  |  E-mail: tommas10@hotmail.com © Calle Montsegur 2009 | Design & CMS: WebVizion